G-shop 99 ngõ 16 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội (Ô tô đi ngõ 217 La Thành tới số nhà 99) Tel: 094.306.1993 - 0983241636 https://www.facebook.com/gongkinhtot/
z5082677945834_326280ef20e1b633cad426f7e4796aca

🏇Mọi người hùng đều cần có đồng minh!

kính thể thao chuyên dụng tại G-shop!

🏇Mọi người hùng đều cần có đồng minh!

😉 Cận hơn -8 diop kèm loạn cao cho kính thể thao chuyên dụng tại G-shop!
✔️ 𝑃ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡
Đ𝑒̣̂𝑚 𝑚𝑢̃𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎 𝑐ℎ𝑎̣𝑚

-----------
🏡Shop: Số 99 ngõ 16 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
(Ô tô đi ngõ 217 La Thành tới số nhà 99)
Open: 09h-> 19h Every day!

✈Giao hàng toàn quốc

📞:094.306.1993 - ☎️: 098.324.1636
👀 Kiểm tra thị lực miễn phí - Cắt mắt lấy ngay!

https://gongkinhtot.com/
https://www.facebook.com/gongkinhtot

z5237805145963_8f3eb7637f63e14d794c613b95346066

z5237805176814_d85e0757276019a78da3973d14bcfd1d

https://youtube.com/shorts/xxBuSw4Baus?si=lGxFRAAH-MYfK7qA


https://youtube.com/shorts/xxBuSw4Baus?si=lGxFRAAH-MYfK7qA


http://gongkinhtot.com/
https://www.facebook.com/gongkinhtot

-------------
🏡Shop: Số 99 ngõ 16 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
(Ô tô đi ngõ 217 La Thành tới số nhà 99)
Open: 09h-> 19h Every day!
 
✈Giao hàng toàn quốc 🏍
 
📞:094.306.1993 - ☎️: 098.324.1636
👀 Kiểm tra thị lực. Lắp mắt cận, loạn, viễn theo đơn tức thì!
 
jkjkhjkhkjh32323ll